زنان افغانستان

وبلاگ تخصصی مسایل و اخبار زنان

سایتها و وبلاگهای گوناگون مرتبط با افغانستان

1(وبسایت خبری،تحلیلی غرجـــــــــستان)
2(بانک مطبوعات هزاره)3(بابه مزاری وب سایت)
۴ - سایت علمی - فرهنگی و خبری مؤسسه فرهنگی بشارت5(امنیت در افغانستان)6(سایت رسمی افغانستان )7( نعیم اکبری )8(وبسایت جاغوری ) 9(محمد سعیدی شعر) 10(مینا گل وبلاک) 11(نشریه آرمان)12(داوود سر خوش آهنگ)13(سیما سمر)14(شهادت سعادت-نویدارین)16(فرخانده جان خاننده هزاره) 17(شبنم)18( افغان پرس) 19(هزاره در ترکیه)20(رهروان بابه مزاری) 21(آیت الله محقق کابلی) 22(کابل پرس کامران) 23(هزاره نت) 24(هزاره وطن کام) 25(کاتب هزاره)26(غورجستان دات کام ) 27(انجمن قلم جاغوری) 28( باچه هزاره )29(اتحادیه هزاره های هلند) 30(غورجستان)31(هموطن سلام )32(دخترهزاره)33(دای کندی هزاره) 34(اوگل پالید برایم)35(قل یا قل قیام)36(مخطار اروزگانی)37(بامیان مراث کهن)38(موج سوم از رحیمی)پ39(رنده محاجر)40(بانک اطلاعات هزاره)41(جامعه هزاره)42(هزاره جات)43(خبر گزاری صدای افغان)44(مجمع زنان افغانستان)45(ادبستان-جاغوری)46(افغانستان قلب آسیا)47(فردای روشن آقای سرابی)48(ماه نامه فرهنگی سیاسی)49(نشریه فردا)50(ابراز)51(فیض حیدری)52(حبیب پیمان)53(چشمه ریگی آزاد)54(نگاهی بر دایکندی)55(سمنگان)56(هفته نامه اقتدار ملی)57(دختری از افغانستان)58(آزادی اندیشه)59(دره صوف)60(هزاره)61(دختر دانا)62(فصل چهارم)63(وصال)64(رادیو مزار)65(رادیو بامیان)66(رادیو دایکندی)67(وب سایت کاتب هزاره)68(کمیته حمایت از بشر دوست)69(باور زمانه کاتب هزاره)70(انگوری کام)71(هزاره پرس)72(جواد پیمان)73(زندگی سخت نگیر دوست هزاره)74(نگاه به قوم هزاره راه یافته به پارلما)75(برگی از تارخ هزاره ترک)76(همگی قوم هزاره)77(پیام آفتاب)78(گفتمان)79(معرفی مبارزین هزاره)80(مزاری نیت)81(فراتراز مرز)82(هزاره نسلی از سلسله ترکتباران)83(سرود میلی افغانستان)84(بیگ زاد)86(درد های بی پایان )87(حزب وحدت)88(مها جر)89(کانون وبلاگ نویسان افغان)90(شهید صادقی نیلی)91(صدای غربت)(92یاداشت های از استرالیا)93(بهسود)94(محمد صادق احمدی)95(شکریه عرفانی)96(مهاجر شیراز)97(هزاره نیت ورک)98(دختری از بهسود)99(خبر نامه علودانی)100(آریانا بلاگ)101(موشفیق)102(علودانی دات کام وفا)103(باچه ورس)104(چشمه ساران)105(داستان های من)106(دوست داران جاغوری)107(مرکز انتیرنت جاغوری)108(محمد خواتی)109(احزاب افغانستان)110(قانون اساسی افغانستان)111(قانون احزاب کشور)112(سفارت خانه های افغانستان)113(سفارت افغانستان در تهران)114(سایت های افغانستان)115(دفتر ریاست جمهوری افغانستان)116(سایت آمایش 3 مهجرین افغانی)117(جستجوی اطلاعات در باره افغانستان)118(شهید زاده)119(عبداللطیف علودانی)120(سروش جاغوری)121(شرح هال یک مصافر درغربت)122(سایه روشن)123(سرخ بیدگ)124(درددل یک دختر هزاره)125(خاجه عمر )126(خلیفه نصرالله غزنی علودانی)127(جوک افغانی)128(بیرق های افغانستان)129(تلاوت اشک)130(باغجه نور)131(بند امیر)132(آقای فکرت)133(انترنت درهزارستان)134(بچه غزنی)135(دختر ورسی)136(سنگ ماشه)137(شفاخانه سنگ ماشه)138(قند فارسی)139(کاشفی)140(نازنین درغربت)141(یاسین خان ورسی)142(هویت ما)143(lمهرآین)144(ورزش در بامیان)145(هیله من غزنوی)146(مهاجر افغان)147(گندوم زار)148(محمود جعفری)149(فقر درافغانستان)150(فریاد در سکوت)151(فصل رهایی)152(سبز سبز)153(غروب)154(زندگی دربامیان)155(درباره بودا)156(داستان حبیب صادقی)157(غزل نو (شریف سعیدی)158(پرخه)159(اسد افغانستانی)160(ازبامیان سرزمین بودا)161(ارغنون عشق)162(خبر وخت از ناهور)163(آزادی بیان)164(آسمان نرگس)165(آوای هجرت)166(ارزگان از مسافر)167(ازفراز قله بابا)168(انجمن جوانان دایکندی)169(اوماغ)170(باران)171(بامیان از برهانی)172(پنجری بسوی آفتاب)173(پیک غرجستان)174(تبر وباغ سرخ)175(جاغوری من)176(جاغوری نیوز)177(جامعه هزاره وکتوریا)178(جهان هزاره)179(حکمت هزاره)180(دانستن حق من است)181(دای میرداد)182(دختر چش بادامی)183(دررثای رهبر شهید)184(دردهای دلم)185(رواق)186(رهرو اندیشه)187(زال بیگ)188(زندگی آصف فولادی)189(ساز شکسته)190(سلطان علی کشت مند)191(سیاسر)192(شفای از فند لاند)193(شکور اخلاقی)194(هزاره ولدر)195(هزاره ها دردارالمعارف انترنت)196(هزاره)197(هزاره وب)198(و انک آغاز دیگر)199(هزارگی)200(ندای غربت)201(نمک)202(میر یزدان بخش بهسودی)203(مزاری وبلاگ)204(مسیح ارزگانی)205(موسیسه بشارت)206(مرکز فرهنگی هزاره ها درآلمان)207(مقدم تان گرامی (بسم الله خرمی)208(مرضیه تابان)209(فرشته تابان)210(بسم الله تابان(جرم شناسی)211(تحقیقات دانش جویان جاغوری)212(مالستانی)213(ما سخرهای بی ساحل)214(گیسو)215(گفته ها از آنسوی ناگفته ها)216(محمد هدایت فلسفه)217(کلکین)218(گپ از گپ)219(فرزندان هزاره)220(فانوس محقق)221(فرتر ازنیک وبد)222(غوریان)223(فاطمه خلیلی)224(عزیزالله از سویدن)225(علی اکبری)226(صدای هزاره جات)227(فراسوی نشانه (عباس)228(سایت معتومات جاغوری)229(شهید بابه مزاری)230(انجنر سیول)231(استاد ساکایی)ما وفرهنگ)232(به قریه چهار شنبه خوش آمدی)233(آموزش نصب ماهواره(موسی کرمی)234(به وبلاک هوته خوش آمدی(محمد سعیدی)235(مهاجر افغانی واستعمار نو) 2236(نسل نوین هزاره)237(سلام هزاره)238(بازار شنده مالستان)239(آسمان پور ستاره)240(حکومت ایران واتباع افغانی)241(سیاست پلاستکی)242(دایکندی سرزمین بادام)243(دانش جویان هزاره درتهران)244(سرزمین خاگستر)245(سید اسحقی شجاعی)246(مسافر غریب)247(شرین هزاره)248(هزاره در کویته)249(یاد داشت های از جاغوری)251(داکتر سلطان حسارک)252(میهن از حسن )253(فردای روشن (اخلاقی)254(الهزاره)255(سهیلا جاغوری)256(نا نوشتن)257(دور تراز چشم اقیانوس)258(الهام غورجی)259(ماه ازکدام سو می آید)260(بتول محمدی)261(بهار )262(بشیر ازمالستان)263(نجیب الله مالستانی)264(آصف مالستانی)265(شرکت خورشید مالستان)266(سایت مالستان)267(سلیم هزاره)268(مهاجر (یونان)269(مشعل(ازکوه بیرونی)270(جام غور)271(آزمون میلی)272(کوچه باغ(باقر )273(تنها)274(جواد خاوری)275(قدح (حسینعلی کریمی)276(سپیدار (رحیمه)277(برهمن (زهرا توکلی)278(سکینه محمدی)279(عشق پاک)280(عطر زندگی)281(گلزار)282(سنگ ماشه(دانش)283(آصف آشنا)284(داکتر حمت)285(دانش جویان هزاره)286اندیشه های نوین سیاسی)287(زندگی دربامیان)288(مطبوعات هزارستان)289(مزاری روح پاک روان)290(سایت سمنگان)292(ادرس جدید شریف سعیدی)293(سایت آریانت)294(سایت افغان پرس علی پیام)295(چراغ ازشیرداغ)296(شهروند هزاره)297(گل سرخ(میران)298(یمگان)299(مردم آزره)300(هزاره جات)301(رابعه)302(ریختنی ها(سخیداد)303(هزاره )304(آغاز نو (ظاهیر)305(جاغوری زیبا (علی قاسمی)306(تبر وباغ گل سرخ)307(صدای درسکوت تلخ(روح الله محمدی)308(همدرد(کریمی)309(کعبه دربامیان)310(دیالوگ 3)311(پایگاه مجازی دانش جویان هزاره دانشگاه حقوق وعلوم سیاسی)312(دره صوف من (احمد کریمی)313(هزاره بلوگ)314(فرهنگ هزاره)315(ستاره صبح (نعیم)316(بامیان 2000)317(افغان سیستیم)318(نسل پامیر (دانشجویان هزره دانشگاه قم)319(عکس وتصویر از افغانستان)320(بامیان (علی بخشی)321(یاد داشت های از کابل(نعیم فکرت)322(بصیرت(دانشجویان افغانی مقیم ایران)323(هزاره های که درخارج تحصیل می کند)325(افغان پیام)326(حمید یاری)327(سر زمین خاگستر)328(محمد رضا شهرستانی)329(آبی ترین......)331(آینه ودریچه)332(افغانستان امید دوباره من)333(المیتوی جاغوری)334(تاریخ افغانستان)335(تحلیل ها واخبار اقتصادی)336(جامعه نو)337(خبر های افغانستان)338(خند ه یا گریه؟)339(آدرس جدید لیلی آرزو)340(دهکده)341(راه روشن)342(شرین یگانه)343(علی اکبر محبی)344(ساحل (علی عظیمی استرالیا)345(کانون مطالعات افغانستان)346(رازعصر)347(نجیب فرزاد)348(مسافر تنها)349(گویش هزارگی)350(ازورای اشک (عظیم بشارت)351(سخی هویت هزاره در درازای تارخ)352(اتحادیه هزاره های دانمارک) 353(رضا جاوید)بزبان انگلیسی)354(نامه های ناگشوده)355(لعل و سرجنگل)356(یک حرف تازه)357(برداشت دوم)358(درنیمه تارک کسوف)359(یادداشت ها وبرداشتها)360(دولتشه)361(دختر سرفراز هزاره)362(سایت سلام)363(زندگی نو *نجیب الله)364(کلو پاترا)365(ساعت 13)366(شهید بابه مزاری محبوب قلبها)367(درپس هرعلمی اندیشه ای نهفته است)368(تا شقایق هست زندگی باید کرد)369(سایت آیت الله محسنی)370(تولددیگر)371(سالیم رضائی)372(فتوبلاگ من زاره جاغوری)373(دلنوشته های غربت)374(نای قلعه)375(دختری ازبامیان)376(دانشجویان افغانستانی دانشگاه پیام نور قم)377(بسوی بی نهایت)378(طلسم معجزت)379( بصیر سیرت مالستانی)380(انجمن فرهنگی تکوین هزاره)381(یادداشتهای من/مهدی دایکندی)382(اتحادیه دانشجوی سنائی غزنوی)383(محمد علی سروری)384(نسل جوان هزاره)385(سایت جمهوری سکوت)386(خالس)387(نوشته های در خلوت)388(هزاره ها)389(صدای مهاجر صدای آشنا)390(جوانان افغانستان)391(صدای سوخته)392(جوانان هزارستان)393(آزره بامیانی)394(دانشجویان دایکندی)395(راه زندگی)396(یادداشتهای کودک افغانستان)397(حروف بی صدا)398(عوض علی)399(توره)400(دوبیتی های عامیانه هزارگی)401(مالستان)402(نگاه)403(دایکندی2)404(تمران/دایکندی)405(نوربند)406(حصارنای)407(خاطرات دختر ازافغانستان)408(شکوه/هادی رحیمی)409(محمد حنیف گلزاری)410(پیرگلزار)411(مرکزانترنت مومن زاده جاغوری)412(فتوبلاگ شوکت علی محمدی)413(کشکول)414(فتوبلاگ المیتوی جاغوری)415(پیشگامان)416(سایت هزارستان)417(گذرگاه درخلاقیت)418(عشق/)419(میچید/حرف های دل من)420(وبلاگ بندامیر)422(دیدی نو-آصف آگاه)423 (ازهر دری/ازیک دوست ایرانی)424(قلب از مینای شیشه)425(شباهنگ)426(افغانبیک)427(به وبلاگ عنایت شریفی خوش آمدید)428(باغچه بان)429(@.....قناري عاشق....@)430(زکی حسینی)431(آزادگان - کويته)432(آيندگان)433(اتفاق)435(احسان الله همدرد)436(احمد راشید)437(اديان وفرقه هاي جهان)438(از باران تا باران)439(از وراي اشک)440(ازهر چمن سمني)441(اس ام اس)442(اطلاعات الکترونيکي)443(افشاگري در هزاره تاون کويته)444(افغان بلاگیر)445(افغان رايانه)446(افغان ستار)447(افغانستان - نو)448(افق)449(امروز و فردا - حفيظ ا لله خرم)450(انجمن علمي و فرهنگي آتي بان)451(انجمن مطالعاتي پيک)452(انديشه نور)453(انسان در اوج تکاپو)454(انقلاب زرد)455(انقلاب فرهنگي هزارستان)456(اوماغ)457(این روزها)458(اينده)459(بازتاب88(وبلاگ خبري-تحلي))460بامداد کابل()461(بچه کابل)462(برداشت دوم)463(بنياد شهيد مزاري - کويته)464(بولجه)465(به زاده گاهم باز خواهم گشت)466(بهار سبز)467(تورکيستان هزاره)468(پايگاه علمي آموزشي راموزي)469(پايگاه علمي فرهنگي افق نوين)470(پرستو)471(پروانه هاي مهاجر)472(پودونگ)473(پيام هزاره)474(پيوند باروياها)475(تکوين2)476(توغل)477(تیت پرک)478(جاغوري زيبا)479(جامعه طبي غرجستان)480(جاویدان)481(جرس)482(چرندوپرند يکافغان)483(چشم انداز(محمد ضيانيازي))484(حبيب الله)485(حسن مالستاني)486(حصارناي)487(حمید یار)488(خاطره)489(خبر،خبرهاواخبارافغانستان)490(خلوت دل)491(درد دل)492(دره صوف)493(دفتر سوم تبر و باغ گل سرخ)494(دور از وطن)495(دوستداران جاغوري)496(دولت شه)497(راه دموکراسي)498(رضا فرزام)499(رمز بازيگر)500(روح الله روحاني(آيينه)501(فانوس راه)502(نمای نزدیک)503(چکیده های از هزارستان)504(گل نرگس)505(نوید سهیل)506(رويايي شيرين)507(زابلستان)508(زخم غربت)509(ساحل نشين اشک)510(سايت انجمن علمي فرهنگي ميزان)511(سایه عمر)512(سلام زندگی)513(سنگ شانده)514(سوران بلاگ)515(سوغات)516(سيب سرخ رنگ)517(شاپرک مهاجر)518(شهداءسال1357)519(شهر بي ريا)520(شياطين سرخ(آموزش هک وترفند وويروس نويسي))521(شير محمد حيدري)522(صفحه اي اينجنيري سيول)523(صميم جاغوري هزاره)524(صورناي)525(طــــــــــــاقچــــــــــن ز يـــــبــا)526(طاقچين و گلچين)527(ظفر بامیانی)528(عاشوراي حسيني)529(عباس)530(عبداللهي لومان)531(عشق وطن)532(عشقانه)533(عکسها و خاطره ها)534(علی رضا)535(عوض علی بهرامی)536(غرجستان)537(غم هاي ناسروده ي دل)538(فانوس راه)539(فرياد سنگريز)540(فريد مرادي)541(فهرست مقالات وبلاگ غرجستان)542(قلب سليم)543(قلعه)544(کامپيوتر ميهن تمقول)545(کشتي سرنوشت)546(کوته گلی)547(گپ و گفتهاي هزارگي)548(گپاي دل)549(گروه آي تي دانشگاه پولي تخنيک کابل)550(گروه روزنامه هاي افغانستان)551(گروه مستند سازان جوان افغانستان)552('گريه هاي مريم مصلوب)553(گفتمان روشنايي)554(گلزار2)555(گلواژه ي سخن/ اشرف جوادي)556(لوخک جاغوری)557(لومان یاسین رهیاب)558(مجمع مهاجرين دايميرداد)559(محمد ظاهر)560(مرگ تدريجي يک رويا)561(مظفري)562(معرفت)563(من و آئينه)564(مهم تر از...)565(مينا لايف)566(ناصر)567(ناي قلعه اي)568(نعيم)569(نگار)570(نمکدان مهاجر)571(نوشته های از غربت)572(واژه)573(وبلاگ گروهي کتابداران افغانستان)574(وطنم افغانستان)575(هزاره استرالیا)576(همسفر)577(یادداشتهای از شمالی ترین نقطه کره زمین)578(يادداشتهاي شخصي)579(ياسين مقصودي)580(عکس های هزارگی)581(دوبیتی های نو ومدرن هزارگی)582(حامیان بشردوست)583(هزارستان پرس)584(شاه دوخت هزاره)585(بودای شهر آشوب)586(یک تکه از آسمان)587(هنر وسینمای هزاره ها ودیگر جهان)588(... تــــــــشنه محــــــــبت ...)589(همدرد)590(افغانستان)591(ايستگاه زمان)592(خاطراتي ازلعل سرجنگل)593(خنده يا؟ريه)594(رهاتر از پرنده)595(شیبر)596(صرافي بين المللي برادران سروري)597(گولي لالگقادر نائل)598(هزاره ها ساکنان اصلي افغانستان)599(هفته نامه اقتدارملی/حزب وحدت)600(انجمن جوانان و روشنفكران هزاره )601(افغانستان پس از جنگ/نعیم اکبری)602(تار نگار نعیم)603(فقر در افغانستان/نعیم اکبری)604(گروه فرهنگي هنري مسافران سپيده)605(وبلاگ هنري ادبي گل کوه/1)606(گل کوه2)607(دوبیتی نو ومدرن هزارگی)608(جمهوری سکوت)609(پایگاه مجازی دانشجویان افغانستانی)610(شبکه اجتماعی افغانستان)611(بابه مزاری)612(عکسهای از هزارستان)613(حرفهاي بي وسرته ازهرجا)614(به وبلاگ ميرامورخوش آمديد)615(تسنيم)616(توتم من)617(موضوعات متنوع)618(مبشر)619(دلتنگم و رنجور/مصطفی صادقی)620(تصوير عشق و عاشقي)621(دوستان نهايت گرامي خوش آمديد)622(سنگلاختي هاي مقيم ايران)623(شيعيان افغانستان)624(جاغوری زیبا/حبیب الله)625(بيوگرافي و گالري عكس هنرمندان افغاني/مینا نظری)626(گوشي موبايل رايگان براي هموطنان)627(راه روشن/اصغری)627(همکار نیوز/وبلاگهای بروزشره افغانستان)628(مئوسسه فرهنگی بشارت)629(چکامه ی چشمان تو)630(انجمن مطالعاتی پیک)631(شيرداغ قطعه از هزاره جات)632(پادشاهان هک)633(کتابخانه مرکزي دايکندي)634(گلهاي حسرت)635(هويت هزارگي)636(غريبه اي از نسل باران)637(آب خوردن سگ!)638(الهه سرور)639(روزنه)640(هــــزاره کـلـوب)641(نقاشي کشيدن جرم است)642(سلام قوما)643(چکیده ها)644(هزارگي/2)645(به وبلاگ هموطنان افغانی ورامین خوش اومدید.کابل یونایتد)646(سپیده/کاظم درویش)647(ويزاي اندونزيا براي هموطنان)648(آزاد هزاریستو)649(شمائيل/آزره بامیانی)650(عمه سنگري/یک دختر هزاره)651(ناهيد100)652(تعقل - استاد زاهدي علاءالدینی)653(مشعل آزرگي)654(بلخاب/سید محمد حسین)655(صفحه بچه هزاره)656(سایت هزاره نیوز/پاکستان )657(اندیشه طوفان)658(گنبد کبود/مرتضی)659(سیاه پیچه)660(دل غریبان در جستجوی همی دلی ...)670(کوشانی)671(فتوبلاگ عبدالعظیم ابراهیمی)672(دختری ازلومان هستم)673(تغيردرافکارتغيردرجامعه)674(زيبا وطنم.مهدي)675(سرنوشت)676(د نـــیــــاه و هســـــتــی)677(ضرب المثلهای شرین هزارگی)678(عشق برتر)679(امید فردا)680(ارغند)681(ياد داشت هاي يک خبر نگار)682(اشکهاو لبخندها)683(سرزمين گلهاي بد)684(زندگي چيست؟)685(قيروکه دوري)686(شعر هاي عاشقانه رضا)687(سایت بهسود نت)688(پیام)689(سبزه چوب)690(ليسه عالي رابعه بلخي - کويته)691(غزل آزرگي)692(هويت هزارگي)693(بوري وطن)694(پیام آزادی)695(مردم عزیز افغانستان باهم متحیدباشیم)696(محمد حسین محمدی/رمان نویس بزرگ هزاره)697(منجیان)698(دشت تنهايي)699(تصاویر زیبائی از افغانستان)700(سایت-پايگاه تخصصي شيعيان افغانستان)701(جوانه)702(باچه وطن)703(عزرائیلیات)704(اتفاق)705(وبخانه هزارجات)706(جاغوری/5)708(سایت هزارستان پرس)709(قلب تپنده آسيا)710(گل سرخ رازفر)711(نه زنگي نه رومي)712(ستاره ي قطبي من)713(نیک/هزاره)714(کابل سرود)715(Darkness/انگلیسی)716(عزیزه عنایت/شعر)717(چترهماهنگي مردم بهسود)718(دوبیتیهای دری و هزارگی)719(سنگ صبور)720(یاد داشتهای روزانه عزیز رویش)721(خوش آمدید به کلبه ای عشق رضا /کویته)722(ماهنامه شيرين مقيم غجور جاغوري)723(دید سبز)724(نواي کوهستان)725(زیبا وطنم 2)726(ورس/ بومان زوار)727(ناگفته هايم)728(جـــريــده)729(محصلين هزاره در پونه هندوستان)730(به وبلاگ دايکندي خوش امديد)731(سر مدیم ولی سنگر نمیدیم)732(تاريخ و وقايع مهم افغانستان)733(پسر ورسی در ورد پرس)734(شره گاه)735(اقتدار بابا)736(ليگان/ورس)737(مهاجر تهران)738(هزاره اسپورتس کمپلکس)739(طلوع نسل جوان)740(گروه روزنامه های افغانستان/داکتر یاسا)741(سروده هاي يونس قهرماني)742(دختر هزاره/ پادشاه دختران افغان)743(مردم عزیز دایکندی)744(سایت طرح نو)745(هنر کده سعیدی)746(خون شب)747(پیوندهای ازوطن عزیزمان)748(آيينه)749(اشتعال وبيداري)750(انرژي ذروي( هسته اي) براي افغانستان بزرگ)751(بايد ده باره تاريخ خو يگديگي خو خبر کني)752(به کحا چنین شتابان)753(شب را دوست دارم)754(شعر زيباي شاعران)755(تحصيلات بهترين راه نجات هزاره هاست)756(دشتک)757(پسر افغان)758(غبار غربت)759(اندیشه های سبز)760(حرف هاي همسايه(معصومه صابري))761(نجات افغانستان)762(شيرداغ قطعه از هزاره جات)763(بنیاد امید)764(هزارستان من)765(درد دل /میرزای)766(دلنوشته های یک کارگر)767(پسر آزرگی)768(دختر هزاره 2)769(معرفی و طریق پختن غذاهای هزارگی)770(جاغوری نوین)771(يک برگل سرخ)772(شعر در هزارستان)773(وب سایت شخصی جانعلی آزاد)774(نشریه قلم)775(غلغله)776(وبلاگ شخصی سیما سمر)777(خیابانهای سرگردان)778(شیران طوفان (کالبد اندیشه طوفان)779(تا بي نهايت)780(هزارگی/ آجی)781(شعر و دوبیتی)782(فقط مجرد ها داخل شوند)783(هزاره اسپورت)784(دهکده کوچک من)785(س ترفند اس ام اس براي هزاره ها)786(بامیان پرس)787(صداي رنگ)788(سراتوس/دانشجوی هزاره در پشاور)789(يادداشتها و تاملات-محمدامين زواري)790(گفتمان/روح الله روحانی)791(تبرغنک/محمودحکیمی)792(ماه نامه زیرک)793(باچه آزره در بلاگ اسپیت)794(زردسنگ)795(صورنای/فرهاد زاهدی)796(چشم هزاره)797(هرگوشه زبان دارد/حسن پیمان)798(رحمت الله یوسفی/شیرداغ)799(قانون و عدالت در زندگي)800(اندیشه/بشیر احمدی از ده جهانبیک علودانی)801(بچه هاي رپ خوان افغان)802(بالهاي شناور)803(مثلث آبي)804(آموزش کامپیوتر/ محمد علی بهرامی)805(پرنسس)806(جوانه/ صاحبدل)807(علي انصاري/ آزره قوم گل)808(مغول سرا)810(تمران)811(علی اکبر محبی)812(ماندگار مهاجر)813(زنده باد هزاره)814(آسيب شناسي مسائل اجتماعي واعتقادي)815(برسی رسانه های افغانستان)816(شجاعان)817(انجمن علمي فرهنگي کاتب)818(جهان گلزاری)819(عدالت مشهور)820(دوستان/ورسی)821(انجمن فرهنگي جوانان دايکندي)822(تبر غونک 2 محمود حکیمی)823(نامه ها که هرگز به دستت نرسید)824(هزاره نت)825(بهسود پنجاب)826(مردم هزاره)827(ورس/ حسن توسلی)828(يک پياله چاي در سايه چوگاني)829(سي يا صد)830(غربت)831(ایمان)832(وب سايت تفريحي افغاني ها)833(یادگاریادم/شوکت علی)834(کلبه قلندرانه ؛ از قلندر شاه)835(نصرالله)836(گلزار جان)837(عباس محمدی)838(پيوند و همبستگي)839(يک ساحل پر از شعر)840(تلاش رمزموفقيت/استاد اعتمادی)841(دل نويشته طنين)842(فتوبلاگ محمدشريف رحيمي)843(دهمرده گولزر)844(سرنوشت)845(عکس هاي از افغانستان)846(قلندر نامه (از قلندر شاه))847(گنجینه)848(لحظه ها)849(لینکستان افغانی)850(ناصرعارفی)851(عکس انيميشن و تصوير براي وبلاگ هاي افغانستانیها)852(چشمه)852(سادات/احسانی)853(درمیان گریه هایت خنده کن)854(استاد عليزاده مالستاني)855(دانش لاگ/ ذبيح الله دانش)856(الغوچک)857(آسمان آریانا)858(ماه نامه روزنه فردا)859(گفتمان دینی)860(دهکده کوچک من)861(اخبار مهاجرین)862(آفتاب شرقي)863(تغیردرافکارتغیردرزندگی/شوکت فرهنگ)865(باچه گلزار(محمدذکي عسکري)866(عشق جاودان ميعادگاه عاشقان مهدي فاطمه)869(لومان جا غوری)870(در ميان گريه هايت خنده كن)871(افغانستان سربلند در عرصه جهانی)872(سایت مردم هزاره)873(مجله طرح نو)874(کوچه)875(هزاره چت)876(رحیم بیگ)877(بزم اندیشه/عبدالله غفاری)878(جهنم/تبعیدی)879(در آينه اي تصوير/روح الله حیدری)880(هیئت علمدار مهمانشهر تربت جام)881(بهار زندگی/فرهمند)883(شيغار/اسدالله ابراهيمي)884(خیزش/یونس)885(اسد الکترونيک)885(سايت گلزاريان)886(کي توانم خاک غربت را طوطياي چشم کنم)887(آينه ي از انديشه ام)888(افغان رايانه)889(سلام هزارستان)890(وصال2)891(عصر جديد)892(غريب در غربت از دايکندي)893(پژواک هنر وانديشه)894(انجمن گفتگوي اينترنتي چهره ها)895(براي سميرا)896(بست1)897(روشنايي)898(ظفرزاده)899(عاشقانه)900(کلاغ نـــــــــــــــــــــــــــــــيوز)901(من و خلوتم)902(قاصدک)903(ندای هزارستان2)904(سرکوه بلند:گروه دوبیتی سرایان هزارستان)906(ده کده کوچک من)907(از همه چيز از همه رنگ)908(وبلاگ حقوقی)909(زادگاه من لومان)911(موئسسه علمی-فرهنگی سلام)912(وبلاگ محمد ظاهر متين)913(افق فردا)914(علي ظفر رحيمي)915(آنچه من خبر ميشوم وفکر ميکنم)917(مهارت هاي زندگي)918(به نام خالق زیبایی ها)920(جامعه باز)921(گلشهر) ۹۲۲ -(جامعه شناسی )
+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت   توسط گروهی از زنان افغانستان  |