زنان افغانستان

وبلاگ تخصصی مسایل و اخبار زنان

دانش آموزان دختر در بامیان مسموم شدند

دانش آموزان دختر در بامیان مسموم شدند.

چهارشنبه ۳۱ جوزا ۱۳۹۱

بر اساس اظهارات مقام های محلی بامیان بیش از پنجاه دانش آموز دختر در یک مکتب دخترانه مسموم شدند.

به گزارش بی بی سی پس از آن که هفت مورد از ابتلای گروهی دانش آموزان دختر در تخار گزارش شد، اداره امنیت آن را کار گروه طالبان دانست


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱ساعت   توسط گروهی از زنان افغانستان  | 

حبیبه سرابی

برچسب ها: حبیبه سرابی خانم حبیبه خانم سرابی خانم والی بامیان عکس حبیبه سرابی موفق در عرصه سیاست و اجتماع ، بامیان حبیبه سرابی خانم حبیبه خانم سرابی خانم والی بامیان عکس حبیبه سرابی موفق در عرصه سیاست و اجتماع ، بامیان حبیبه سرابی خانم حبیبه خانم سرابی خانم والی بامیان عکس حبیبه سرابی موفق در عرصه سیاست و اجتماع ، بامیان حبیبه سرابی خانم حبیبه خانم سرابی خانم والی بامیان عکس حبیبه سرابی موفق در عرصه سیاست و اجتماع ، بامیان حبیبه سرابی خانم حبیبه خانم سرابی خانم والی بامیان عکس حبیبه سرابی موفق در عرصه سیاست و اجتماع ، بامیان حبیبه سرابی خانم حبیبه خانم سرابی خانم والی بامیان عکس حبیبه سرابی موفق در عرصه سیاست و اجتماع ، بامیان حبیبه سرابی خانم حبیبه خانم سرابی خانم والی بامیان عکس حبیبه سرابی موفق در عرصه سیاست و اجتماع ، بامیان حبیبه سرابی خانم حبیبه خانم سرابی خانم والی بامیان عکس حبیبه سرابی موفق در عرصه سیاست و اجتماع ، بامیان حبیبه سرابی خانم حبیبه خانم سرابی خانم والی بامیان عکس حبیبه سرابی موفق در عرصه سیاست و اجتماع ، بامیان حبیبه سرابی خانم حبیبه خانم سرابی خانم والی بامیان عکس حبیبه سرابی موفق در عرصه سیاست و اجتماع ، بامیان حبیبه سرابی خانم حبیبه خانم سرابی خانم والی بامیان عکس حبیبه سرابی موفق در عرصه سیاست و اجتماع ، بامیان حبیبه سرابی خانم حبیبه خانم سرابی خانم والی بامیان عکس حبیبه سرابی موفق در عرصه سیاست و اجتماع ، بامیان حبیبه سرابی خانم حبیبه خانم سرابی خانم والی بامیان عکس حبیبه سرابی موفق در عرصه سیاست و اجتماع ، بامیان حبیبه سرابی خانم حبیبه خانم سرابی خانم والی بامیان عکس حبیبه سرابی موفق در عرصه سیاست و اجتماع ، بامیان حبیبه سرابی خانم حبیبه خانم سرابی خانم والی بامیان عکس حبیبه سرابی موفق در عرصه سیاست و اجتماع ، بامیان حبیبه سرابی خانم حبیبه خانم سرابی خانم والی بامیان عکس حبیبه سرابی موفق در عرصه سیاست و اجتماع ، بامیان حبیبه سرابی خانم حبیبه خانم سرابی خانم والی بامیان عکس حبیبه سرابی موفق در عرصه سیاست و اجتماع ، بامیان حبیبه سرابی خانم حبیبه خانم سرابی خانم والی بامیان عکس حبیبه سرابی موفق در عرصه سیاست و اجتماع ، بامیان حبیبه سرابی خانم حبیبه خانم سرابی خانم والی بامیان عکس حبیبه سرابی موفق در عرصه سیاست و اجتماع ، بامیان حبیبه سرابی خانم حبیبه خانم سرابی خانم والی بامیان عکس حبیبه سرابی موفق در عرصه سیاست و اجتماع ، بامیان حبیبه سرابی خانم حبیبه خانم سرابی خانم والی بامیان عکس حبیبه سرابی موفق در عرصه سیاست و اجتماع ، بامیان حبیبه سرابی خانم حبیبه خانم سرابی خانم والی بامیان عکس حبیبه سرابی موفق در عرصه سیاست و اجتماع ، بامیان

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت   توسط گروهی از زنان افغانستان  | 

زنان بامیان

عکس حبیبه سرابی والی بامیان

عکس حبیبه سرابی در حال سخنران

برچسب ها: حبیبه سرابی ، خانم سرابی، والی بامیان، سخنرانی مراسم انتقال امنیت حبیبه سرابی  حبیبه سرابی ، خانم سرابی، والی بامیان، سخنرانی مراسم انتقال امنیت حبیبه سرابی حبیبه سرابی ، خانم سرابی، والی بامیان، سخنرانی مراسم انتقال امنیت حبیبه سرابی حبیبه سرابی ، خانم سرابی، والی بامیان، سخنرانی مراسم انتقال امنیت حبیبه سرابی حبیبه سرابی ، خانم سرابی، والی بامیان، سخنرانی مراسم انتقال امنیت حبیبه سرابی حبیبه سرابی ، خانم سرابی، والی بامیان، سخنرانی مراسم انتقال امنیت حبیبه سرابی حبیبه سرابی ، خانم سرابی، والی بامیان، سخنرانی مراسم انتقال امنیت حبیبه سرابی حبیبه سرابی ، خانم سرابی، والی بامیان، سخنرانی مراسم انتقال امنیت حبیبه سرابی حبیبه سرابی ، خانم سرابی، والی بامیان، سخنرانی مراسم انتقال امنیت حبیبه سرابی حبیبه سرابی ، خانم سرابی، والی بامیان، سخنرانی مراسم انتقال امنیت حبیبه سرابی حبیبه سرابی ، خانم سرابی، والی بامیان، سخنرانی مراسم انتقال امنیت حبیبه سرابی حبیبه سرابی ، خانم سرابی، والی بامیان، سخنرانی مراسم انتقال امنیت حبیبه سرابی حبیبه سرابی ، خانم سرابی، والی بامیان، سخنرانی مراسم انتقال امنیت حبیبه سرابی حبیبه سرابی ، خانم سرابی، والی بامیان، سخنرانی مراسم انتقال امنیت حبیبه سرابی حبیبه سرابی ، خانم سرابی، والی بامیان، سخنرانی مراسم انتقال امنیت حبیبه سرابی حبیبه سرابی ، خانم سرابی، والی بامیان، سخنرانی مراسم انتقال امنیت حبیبه سرابی حبیبه سرابی ، خانم سرابی، والی بامیان، سخنرانی مراسم انتقال امنیت حبیبه سرابی حبیبه سرابی ، خانم سرابی، والی بامیان، سخنرانی مراسم انتقال امنیت حبیبه سرابی حبیبه سرابی ، خانم سرابی، والی بامیان، سخنرانی مراسم انتقال امنیت حبیبه سرابی حبیبه سرابی ، خانم سرابی، والی بامیان، سخنرانی مراسم انتقال امنیت حبیبه سرابی حبیبه سرابی ، خانم سرابی، والی بامیان، سخنرانی مراسم انتقال امنیت حبیبه سرابی حبیبه سرابی ، خانم سرابی، والی بامیان، سخنرانی مراسم انتقال امنیت حبیبه سرابی حبیبه سرابی ، خانم سرابی، والی بامیان، سخنرانی مراسم انتقال امنیت حبیبه سرابی حبیبه سرابی ، خانم سرابی، والی بامیان، سخنرانی مراسم انتقال امنیت حبیبه سرابی حبیبه سرابی ، خانم سرابی، والی بامیان، سخنرانی مراسم انتقال امنیت حبیبه سرابی حبیبه سرابی ، خانم سرابی، والی بامیان، سخنرانی مراسم انتقال امنیت حبیبه سرابی حبیبه سرابی ، خانم سرابی، والی بامیان، سخنرانی مراسم انتقال امنیت حبیبه سرابی حبیبه سرابی ، خانم سرابی، والی بامیان، سخنرانی مراسم انتقال امنیت حبیبه سرابی حبیبه سرابی ، خانم سرابی، والی بامیان، سخنرانی مراسم انتقال امنیت حبیبه سرابی حبیبه سرابی ، خانم سرابی، والی بامیان، سخنرانی مراسم انتقال امنیت حبیبه سرابی

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت   توسط گروهی از زنان افغانستان  | 

سخنرانی حبیه سرابی والی بامیانسخنرانی حبیه سرابی والی بامیان

متن سخنرانی حبیه سرابی والی بامیان در مراسم انتقال مسئولیت های امنیتی در ولایت بامیان

چهارشنبه 29 تیر ماه سال 1390


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت   توسط گروهی از زنان افغانستان  | 

حبیه سرابی و هشدارهای امنیتی

 

حبیه سرابی و هشدارهای امنیتی

وضعیت امنیتی ولایت بامیان در سخنان حبیه سرابی

۱۲ سنبله 1390

در پی حمله افراد مسلح ضد دولتی در بامیان، حبیبه سرابی، والی بامیان، نسبت به شکننده بودن وضعیت امنیتی این ولایت هشدار داده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت   توسط گروهی از زنان افغانستان  | 

خانم سرابی والی بامیان

خانم سرابی والی بامیان

زن موفق در عرصه اجتماع و سیاست

والی بامیان خانم سرابی پاکترین والی در کشور است

٣ عقرب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت   توسط گروهی از زنان افغانستان  | 

نگاهی به وضعیت زنان افغان در ده سال گذشته

نگاهی به وضعیت زنان افغان در ده سال گذشته

شنبه 14 حوت 1389

زنان به حیث نیمی از پیکر جامعه در روندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جوامع نقش موثری دارد. مشارک زنان در این روندها توسعه را موثرتر می سازد و اجتماع مراحل تکامل خود( تولد، رشد، بلوغ او شگوفایی) را طی می کند.

هشت- 9 سال گذشته برای تحرک سیاسی و اجتماعی زنان از ارزش والا برخوردار بوده است. زن افغان از دایره محدود خانه بر آمده و در دایره جهانی مراحل پیشرفت خود را طی می کند. زنان افغان با در نظرداشت توجه وسیع حکومت افغانستان، در بدست آوردن حقوق و تاثیرات حضوری در جامعه شایسته گی خود را به اثبات رسانده اند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت   توسط گروهی از زنان افغانستان  | 

زنان بامیان

زنان بامیان عکسهای از زنان بامیانی،

افغانستان، زنان افغانستان

 

زنان، زنان در حال آموزش

+ نوشته شده در  شنبه هفتم مرداد ۱۳۹۱ساعت   توسط گروهی از زنان افغانستان  | 

نمایشگاه صنایع دستی زنان در بامیان

نمایشگاه صنایع دستی زنان در بامیان

bamyan3

سرطان ۱۳۹۱

سومین نمایشگاه صنایع دستی زنان در بامیان با حضور سی نهاد اجتماعی برگزار شد
در این نمایشگاه که در سالون هوتل نوربند قلا، در مرکز بامیان گشایش یافته است، حدود سی نهاد اجتماعی زنان بامیانی از مناطق مختلف این ولایت شرکت نموده اند


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ششم مرداد ۱۳۹۱ساعت   توسط گروهی از زنان افغانستان  | 

زنان بامیان خواهان محاکمه ناقضان حقوق بشر

زنان بامیان خواهان محاکمه ناقضان حقوق بشر
جمعه ١٩ حوت ١٣٩٠

ده ها تن از زنان و دختران بامیان به مناسبت تجلیل از هشت مارچ روز جهانی زن از چوک عبدالعلی مزاری تا ریاست امور زنان این ولایت راهمپیمایی کردند


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ششم مرداد ۱۳۹۱ساعت   توسط گروهی از زنان افغانستان  |